Ke stažení

Všeobecné podmínky

Nové všeobecné podmínky veřejných služeb elektronických komunikací od 1. 4. 2021

Všeobecné podmínky veřejných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky neveřejných služeb elektronických komunikací

Smlouva HLAS

Smlouva o poskytování veřejných SEK – HLAS

Příloha 1 – Specifikace služeb HLAS

Příloha 2 – Cena HLAS

Příloha 3 – Všeobecné podmínky HLAS

Příloha 4 – Zvláštní podmínky HLAS

Smlouva DATA

Smlouva o poskytování veřejných SEK – DATA

Příloha 1 – Specifikace služeb DATA

Příloha 2 – Cena DATA

Příloha 3 – Všeobecné podmínky DATA

Ostatní dokumenty

Typy rozhraní a jejich technické specifikace

Ceník telekomunikačních služeb

Politika systému integrovaného managementu

Grafické podklady

Logo GiTy

Logo GiTy v křivkách