GiTy Call

Pro úsporu vašich nákladů převedeme telefonní komunikaci na datovou síť a podnikový telefonní systém připojíme za příznivé ceny do veřejné sítě prostřednictvím služby GiTy Call.

Pokud modernizujete telefonní ústřednu, provedeme Vás celým procesem a garantujeme hladký přechod na moderní komunikační prostředí profesionální IP telefonie s mnoha nadstavbovými funkcemi. Postavíme interní komunikační systém na bázi SW ústředny včetně dodávky telefonních přístrojů dle Vaší volby.

Pokud nechcete investovat do vlastních prostředků, pronajmeme Vám kapacitu naší hostované ústředny prostřednictvím telefonního účtu GiTy Phone.

Zprovozníme Call centrum pro obsluhu Vašeho podnikání nebo agendy.

Služba GiTy Call spočívá ve využití stávající telefonní ústředny a stávajících telefonních přístrojů. Toto řešení je kombinováno s přenosem hlasu prostřednictvím IP protokolu v MPLS síti a terminací prostřednictvím špičkově vybavené hostované ústředny GiTy.

Při tomto řešení není třeba pořizovat IP telefony, ale je možné využít stávající přístroje při zachování jejich funkcí. Ústředna zákazníka v dané lokalitě bude připojena prostřednictvím IP protokolu a datového okruhu lokality k hostované ústředně GiTy. K přístrojům není třeba zřizovat účty a platit paušální poplatky, ale hradí se pouze provolané hovorné a paušál za QoS (hlasové kanály).

Hardwareové rozšiřování (navyšování kapacity) ústředny z hlediska analogových portů nedoporučujeme; rozšířit počet uživatelů lze efektivně prostřednictvím IP telefonů. K použití IP telefonů není potřeba doplňkové karty, protože ústředna je na použití IP telefonů připravena. Postačí zakoupit odpovídající licenci (viz GiTy Phone)

Vlastnosti služby GiTy Call:

  • GiTy Call je služba postavená na technologii VoIP využívající HW komponenty pro připojení ústředny účastníka do datové VPN účastníka. Na hostovanou ústřednu GiTy je možné připojit také IP callmanager
  • Jedná se o firemní telefonii s parametry vhodnými pro připojení jedné i mnoha ústředen, či pro realizaci kombinovaného řešení GiTy Phone a GiTy Call
  • Služba Gity Call je připravena na plné využití vlastností QoS (Quality of Service) datových MPLS služeb GiTy
  • Je zde možnost přidělovat účty a služby na hostované ústředně pouze těm účastníkům, kteří je skutečně potřebují až k jednotlivým linkám za vlastními ústřednami
  • E-billing je on-line včetně definice vlastních nákladových středisek a tarifikace jednotlivých účtů účastníkem
  • Velké množství přidaných služeb – od skupinových služeb na ústředně (callcentrum, automatická spojovatelka, telekonference) přes služby manažerské (řízení dostupnosti, číslo na cesty) ke službám individuálním (integrace IP telefonu s PC, služba Spojovatel, apod.)

Extra služby je možné pořídit ke všem účtům. Na webovém rozhraní máte k dispozici informace k jednotlivým účtům, střediskům a máte také možnost přiřazovat práva na čtení a prohlížení údajů, včetně možnosti okamžitého exportu dat.


Webové rozhraní v počítači

GiTy nabízí komfortní rozhraní IP telefonie. Telefon můžete ovládat přes rozhraní v prohlížeči

Integrace s MS Outlook a Lotus Notes

služba je návazná na integraci s počítačem a umožňuje účastníkům volat klikem na telefonní kontakt v emailovém poštovním klientovi.

Číslo na cesty

umožňuje „ovládnutí“ jakéhokoli telefonu v PSTN pro číslo GiTy Phone. Zákazník tak může volat např. na zahraniční služební cestě a být dostupný na svém českém regionálním čísle např. v hotelu, na pobočce firmy, apod.

Firemní telefonní seznam

GiTy nabízí v rozhraní 2 telefonní seznamy – firemní a osobní. Firemní telefonní seznam umožňuje rychlé spojení uvnitř firmy (i mezi vzdálenými pobočkami, či pro volání zákazníkům z databáze).

Řízení dostupnosti

řízení dostupnosti je rozšířením základních služeb integrace s počítačem o blacklist, whitelist, časové schéma a schéma přesměrování.

Tři na lince

služba umožňuje konferenci 3 účastníků GiTy Phone nebo GiTy Call. Tuto službu je možné využít jako supervizi hovorů, či pro malou telekonferenční poradu.

Automatická spojovatelka

je funkcí ústředny s možností definovat obsah sdělení a kódy na jednotlivé služby či vnitřní linky.

Linka 800

s GiTy je možné pořídit linku 800 s platbou příchozích hovorů, včetně navázání na automatickou spojovatelku a Call Centrum.

On-line realtime billing

On-line realtime billing znamená, že ve chvíli, kdy účastník ukončí hovor, dojde k tarifikaci a objeví se v rozhraní.

Sekretářské pracoviště

umožňuje efektivní řízení dostupnosti včetně služeb běžného spojovatelského pracoviště.

Extra služby pro ústřednu

Telekonference

umožňují volání ze všech čísel v PSTN, i z mobilních čísel. Webové rozhraní umožňuje synchronizované předvádění dokumentů (.doc, .xls, .ppt), včetně možnosti šifrovat, telekonferenci nahrávat. Plánování konferencí umožňuje jak pravidelné porady tak jednorázové rychle svolávané konference.

Specializované spojovatelské pracoviště

GiTy umožňuje mít ve firmě s více pobočkami jedno výkonné spojovatelské pracoviště, které umí předávat hovory po vnitřních linkách i mezi vzdálenými pobočkami.

Číslovací plán, plán zvonění, plán odchozích a příchozích hovorů

tyto služby GiTy konfiguruje dle požadavku zákazníka. Je možné nastavit přepadávání zvonění, sofistikované plány pro příchozí hovory, včetně pravidel. Pro GiTy není problém více čísel na lince, možnost paralelního vyzvánění, uvolňování linky ani složité číslovací plány včetně plánů vnitřních linek (1-6-ti ciferných).

Call centrum

je řešení pro firmy, kterým se nevyplatí využívat služeb specializovaných marketingových společností. V případě, že si zákazník chce vytvářet vlastní call centrum je řešení od GiTy ideální volbou tím, že zákazník může využít znalostního potenciálu vlastních zaměstnanců. 
S tím jak Call centrum roste, zákazník dokupuje licence (paušály). GiTy umožňuje dislokovat Call centrum mezi mnoha pobočkami, přihlašování účastníků Call centra, služby typu „odpovědní centrum“, tak aktivního telemarketingu.

Speciální služby na zakázku

Integrace s firemním intranetem

intranet je místo, kde firma sbírá informace o svých zákaznících, aktivitách a vnitřním provozu. GiTy nabízí snadný způsob (proskriptování) jak do intranetu začlenit i informace z telefonního provozu firmy.

Integrace telefonie s ERP/IS společnosti

pro zákazníky, kteří potřebují mít důslednou kontrolu nad telefonním provozem ve společnosti, nabízí GiTy možnost integrace s ERP/CRM/IS/BI. GiTy tuto integraci řeší ve spolupráci s partnerem – významným dodavatelem programátorských prací.

Zjistěte více o našich produktech a službách...

Nechte nás na sebe kontaktovat, zavoláme Vám

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Potřebujete od nás nezávaznou nabídku služeb?

Napište nám, která služba Vás zajímá...

Kontaktujte nás