Služby servisní a technické podpory

Abychom mohli zákazníkům poskytnout nejefektivnější služby správy komunikací, monitoruje náš tým nepřetržitě měřitelné parametry. Výsledkem je úspora investičních i provozních nákladů.

Rozsah služeb vyplývá z požadavků na funkcionalitu informačních a komunikačních technologií. Požadavky jsou rozpracovány do konkrétních měřitelných parametrů, které se promítnou do smlouvy o úrovni služeb (SLA – Service Level Agreement). Jejich plnění monitorujeme, vyhodnocujeme a reportujeme, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Díky tomu můžeme garantovat efektivní a vždy spolehlivou správu komunikací.

Nonstop dohled datové sítě a řešení neočekávaných incidentů zajišťuje naše Dohledové a Servisní centrum. Vyškolení operátoři provádějí kontrolu datové komunikace a případné nestandardní situaci proaktivně reportují na kontaktní místo zákazníka. Zákazníka Dohledové centrum pravidelně informuje i o stavu datové sítě (včetně reportu SLA). V rámci kontroly kvality poskytovaných služeb aktivujeme zákazníkům přístup do webové aplikace, pomocí které mohou jednoduše a přehledně sledovat chování celé sítě.

Pro koho je tato služba vhodná?

Technické varianty

a)      Výměna HW

V rámci služby výměna HW využíváme pro zprovoznění sítě podle dohodnutého SLA vlastní servisní sklad GiTy. Rychle a efektivně obnovujeme funkčnost sítě podle parametrů sjednaných v návazných servisních programech, v případě poruchy způsobené závadou HW provádíme výměnu za náhradní kus. Součástí výměny zařízení je i konfigurace vyměněného prvku a jeho začlenění do sítě. Po ukončení servisního zásahu odveze náš servisní technik vadný kus do servisního střediska, kde zařizujeme reklamaci u dodavatele. Po vyřízení reklamace u dodavatele vás kontaktujeme a dohodneme ve smluveném termínu zpětnou výměnu za náhradní kus.

b)     Servisní program

Naše Dohledové a Servisní středisko zajišťuje servis v režimu 24/7, monitoruje datové komunikace a ihned řeší případné incidenty. Ukládané údaje z monitoringu slouží následně pro vytváření statistik provozu, zatížení, chybovosti apod. Pro management a monitoring koncových zařízení používají naši odborně vyškolení operátoři nezávislé aplikace Spektrum®, OneClick®, PRTG Networkmonitor® a SNMPC®.

Dohledové centrum pracuje proaktivně a všechny problémové situace řeší při jejich první detekci. Náš vlastní technický personál tvoří systémoví specialisté, kteří plní konfigurační, ladící a servisní službu, a to stejně jako Dohledové centrum nonstop.

Naše Dohledové centrum můžete kdykoliv kontaktovat:

V případě problému s HW měníme porouchané zařízení za servisní kus (program výměny HW) a znovu uvedeme celou síť do provozu dle parametrů SLA ve vybraném servisním programu.

Profil péče

Profil péče je zaměřen na činnosti profylaxe a údržby. Díky jeho programům prodlužujeme životnost prvků sítě a ochraňujeme vynaložené investice. V pravidelných intervalech navíc udržujeme zálohy konfigurací prvků, takže máme možnost rychlého návratu do funkčního stavu při servisní činnosti.

Profil péče zahrnuje zejména následující činnosti:

a)      Správa, optimalizace a zálohování konfigurací

V rámci péče o komunikační a IT infrastrukturu provádíme pravidelné zálohování konfigurací jednotlivých prvků sítě. Správa a optimalizace konfigurací jsou nutné podmínky pro rychlou obnovu plné funkčnosti sítě. V případě poruchy aktivních prvků sítě provedeme rychlou výměnu, obnovení původní konfigurace a opětovné začlenění vyměněného prvku do komunikační infrastruktury, čímž minimalizujeme dopad výpadku na fungování společnosti.

b)     Updaty a upgrady (maintenance SW)

V rámci maintenance provádíme pravidelné updaty a upgrady software. Tím předcházíme vznikům bezpečnostních a funkčních incidentů.

Technickou a konfigurační část sítě zákazníka má vždy na starosti přidělený systémový inženýr (technický garant), který pro zákazníka při každé změně zpracovává a aktualizuje údaje o jeho topologii a službách. Díky těmto údajům mají systémoví inženýři, kteří zajišťují nonstop pohotovost a servis pro Českou a Slovenskou republiku, přehled o aktuálním technickém stavu sítě zákazníka.

c)      Profylaktické prohlídky a údržba

Profylaktické prohlídky zahrnují především vyčištění zařízení od prachu, což zabraňuje nežádoucímu přehřívání prvků. Pravidelnými profylaktickými prohlídkami a návaznou údržbou proaktivně předcházíme poruchám v síti. Prevence poruch komunikačního prostředí má pozitivní vliv na chod Vaší společnosti a snížení ztrát způsobených komunikačními výpadky.

d)     Reporting

V měsíčním intervalu předkládáme zákazníkům reporting plnění úrovně SLA v datové síti, a to prostřednictvím elektronické pošty a ve formátu PDF. Zákazník má navíc prostřednictvím sítě Internet přístup do rozhraní pro online sledování statistik přístupových linek jednotlivých lokalit, kde možné nastavit parametry sledování dle požadavku zákazníka (zátěž – okamžitá, střednědobá i dlouhodobá; chybovost; zpoždění paketů).

Související služby

Zjistěte více o našich produktech a službách...

Nechte nás na sebe kontaktovat, zavoláme Vám

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Potřebujete od nás nezávaznou nabídku služeb?

Napište nám, která služba Vás zajímá...

Kontaktujte nás