GiTy Phone

Služba GiTy Phone Je IP telefonie bez vlastní ústředny zákazníka. IP telefony zákazníka komunikují přes datové spoje s hostovanou ústřednou GiTy, která obsluhuje volání a umožňuje provoz hlasovým službám s vysokou přidanou hodnotou.

Toto řešení předpokládá provoz hlasové komunikace prostřednictvím služby GiTy Phone, tedy dodávku IP telefonů, jejich integraci do GiTy hostované ústředny prostřednictvím datové sítě a tím terminaci do VTS (Veřejná Telefonní Síť). Hlas je prostřednictvím IP telefonu převáděn do IP datového toku a zachovává si požadovanou vysokou kvalitu. Pro využití služby mohou být prostřednictvím MGW integrovány i analogové telefonní přístroje nebo faxy. IP telefony obecně poskytují vysoký uživatelský komfort, mohou být integrovány a ovládány prostřednictvím počítače, apod.

Výhodou služby GiTy Phone je, že nevyžaduje pořízení pobočkové ústředny. Hostovaná ústředna obsluhuje volání a umožňuje provoz hlasových služeb s vysokou přidanou hodnotou. IP telefony jsou zapojeny do LAN zákazníka. Hovorné do VTS je zpoplatněno dle ceníku. Hovory ve skupině (místní i vzdálené pobočky) jsou zdarma. 

Jednoduché a nenákladné HW rozšiřování (navýšení kapacity) umožňuje rozšířit počet uživatelů prostřednictvím hostované ústředny GiTy aktivováním dalších účtů a připojením IP telefonů do infrastruktury. 

V rámci realizace lze dodat různé IP telefony dle výběru zákazníka, ke kterým budou aktivovány účty GiTy Phone.

Pro připojení analogových zařízení účastníka (např. FAX) lze využít tzv. mediabran, popř. pro provoz FAXů využít moderní platformy virtuální faxové schránky (příchozí faxy jsou účastníkovi směrovány na e-mailový účet, odchozí faxy jsou řešeny speciální aplikací).

Vlastnosti služby GiTy Phone

  • Telefonie GiTy Phone je postavena na VoIP nad službami privátních datových sítí MPLS G-Net či nad připojením k Internetu.
  • Firemní zákazníci mají možnost připojit své pobočky na hostovanou ústřednu přímo bez nákladů na vlastní ústřednu a telefonní rozvody či na servis ústředny a telefonních linek.
  • Služba Gity Phone je připravena na plné využití vlastností QoS (Quality of Service) datových MPLS služeb GiTy
  • Je zde možnost přidělovat účty a služby na hostované ústředně pouze těm účastníkům, kteří je skutečně potřebují.
  • E-billing je on-line včetně definice vlastních nákladových středisek a tarifikace jednotlivých účtů účastníkem.
  • Velké množství přidaných služeb – od skupinových služeb na ústředně (callcentrum, automatická spojovatelka, telekonference) přes služby manažerské (řízení dostupnosti, číslo na cesty) ke službám individuálním (integrace IP telefonu s PC, služba Spojovatel, apod.)
  • Možnost přenesení čísel umožňuje hladký přechod účastníků od současného operátora
  • Přidělení služeb je flexibilní. IP telefonie umožňuje fyzický přenost přístroje (např. po budově). Služby hostované ústředny GiTy Phone umožňují přenos služeb i v rámci VPN či mimo ni.
  • Pouze IP telefony a konektivita od GiTy stačí k tomu, abyste začali výhodně volat ze svých pevných linek. 

Extra služby je možné pořídit ke všem účtům. Na webovém rozhraní máte k dispozici informace k jednotlivým účtům, střediskům a máte také možnost přiřazovat práva na čtení a prohlížení údajů, včetně možnosti okamžitého exportu dat.


Webové rozhraní v počítači

GiTy nabízí komfortní rozhraní IP telefonie. Telefon můžete ovládat přes rozhraní v prohlížeči

Integrace s MS Outlook a Lotus Notes

služba je návazná na integraci s počítačem a umožňuje účastníkům volat klikem na telefonní kontakt v emailovém poštovním klientovi.

Číslo na cesty

umožňuje „ovládnutí“ jakéhokoli telefonu v PSTN pro číslo GiTy Phone. Zákazník tak může volat např. na zahraniční služební cestě a být dostupný na svém českém regionálním čísle např. v hotelu, na pobočce firmy, apod.

Firemní telefonní seznam

GiTy nabízí v rozhraní 2 telefonní seznamy – firemní a osobní. Firemní telefonní seznam umožňuje rychlé spojení uvnitř firmy (i mezi vzdálenými pobočkami, či pro volání zákazníkům z databáze).

Řízení dostupnosti

řízení dostupnosti je rozšířením základních služeb integrace s počítačem o blacklist, whitelist, časové schéma a schéma přesměrování.

Tři na lince

služba umožňuje konferenci 3 účastníků GiTy Phone nebo GiTy Call. Tuto službu je možné využít jako supervizi hovorů, či pro malou telekonferenční poradu.

Automatická spojovatelka

je funkcí ústředny s možností definovat obsah sdělení a kódy na jednotlivé služby či vnitřní linky.

Linka 800

s GiTy je možné pořídit linku 800 s platbou příchozích hovorů, včetně navázání na automatickou spojovatelku a Call Centrum.

On-line realtime billing

On-line realtime billing znamená, že ve chvíli, kdy účastník ukončí hovor, dojde k tarifikaci a objeví se v rozhraní.

Sekretářské pracoviště

umožňuje efektivní řízení dostupnosti včetně služeb běžného spojovatelského pracoviště.

Extra služby pro ústřednu

Telekonference

umožňují volání ze všech čísel v PSTN, i z mobilních čísel. Webové rozhraní umožňuje synchronizované předvádění dokumentů (.doc, .xls, .ppt), včetně možnosti šifrovat, telekonferenci nahrávat. Plánování konferencí umožňuje jak pravidelné porady tak jednorázové rychle svolávané konference.

Specializované spojovatelské pracoviště

GiTy umožňuje mít ve firmě s více pobočkami jedno výkonné spojovatelské pracoviště, které umí předávat hovory po vnitřních linkách i mezi vzdálenými pobočkami.

Číslovací plán, plán zvonění, plán odchozích a příchozích hovorů

tyto služby GiTy konfiguruje dle požadavku zákazníka. Je možné nastavit přepadávání zvonění, sofistikované plány pro příchozí hovory, včetně pravidel. Pro GiTy není problém více čísel na lince, možnost paralelního vyzvánění, uvolňování linky ani složité číslovací plány včetně plánů vnitřních linek (1-6-ti ciferných).

Call centrum

je řešení pro firmy, kterým se nevyplatí využívat služeb specializovaných marketingových společností. V případě, že si zákazník chce vytvářet vlastní call centrum je řešení od GiTy ideální volbou tím, že zákazník může využít znalostního potenciálu vlastních zaměstnanců. 
S tím jak Call centrum roste, zákazník dokupuje licence (paušály). GiTy umožňuje dislokovat Call centrum mezi mnoha pobočkami, přihlašování účastníků Call centra, služby typu „odpovědní centrum“, tak aktivního telemarketingu.

Speciální služby na zakázku

Integrace s firemním intranetem

intranet je místo, kde firma sbírá informace o svých zákaznících, aktivitách a vnitřním provozu. GiTy nabízí snadný způsob (proskriptování) jak do intranetu začlenit i informace z telefonního provozu firmy.

Integrace telefonie s ERP/IS společnosti

pro zákazníky, kteří potřebují mít důslednou kontrolu nad telefonním provozem ve společnosti, nabízí GiTy možnost integrace s ERP/CRM/IS/BI. GiTy tuto integraci řeší ve spolupráci s partnerem – významným dodavatelem programátorských prací.

Související služby

Zjistěte více o našich produktech a službách...

Nechte nás na sebe kontaktovat, zavoláme Vám

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Potřebujete od nás nezávaznou nabídku služeb?

Napište nám, která služba Vás zajímá...

Kontaktujte nás