Kybernetická bezpečnost

Popis služeb

Poskytujeme technická řešení dle §5 odst. 3 Zákona o kybernetické bezpečnosti. Zabezpečíme tak vaši síťovou infrastrukturu před možnými vnějšími i vnitřními útoky, což zahrnuje také nežádoucí sledování. Zjistíme aktuální stav, poradíme vhodné řešení, a to následně implementujeme.

Pro koho je služba určená?

  • Pro majitele informační infrastruktury, která spadá svým hodnocením pod působnost Zákona o kybernetické bezpečnosti
  • Pro všechny, kterým není lhostejná bezpečnost vlastních dat

Proč řešit kybernetickou bezpečnost?

  • Pokryjeme všechna technická opatření dle §5 odst. 3 Zákona o kybernetické bezpečnosti
  • Získáte řešení pro kritickou informační infrastrukturu a významné informační systémy
  • Poskytujeme komplexní poradenské služby v oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních technologií jako součást našich služeb

Technické vlastnosti

Jste připraveni na splnění podmínek Zákona o kybernetické bezpečnosti? Máte jistotu, že si někdo neprohlíží vaše důvěrné informace?

Naše služby v oblasti kybernetické bezpečnosti zahrnují úvodní informační audit, jehož cílem je analýza aktuálního stavu bezpečnosti infrastruktury. Na základě výsledků auditu pak přistoupíme k dalším krokům, které zahrnují integraci monitoringu, reporting, implementaci prvků aktivní bezpečnosti pro ochranu jak komunikační infrastruktury sítě, tak samotných serverů a stanic.

Technická řešení dle §5 odst. 3 Zákona o kybernetické bezpečnosti

Jste-li vlastníkem informační infrastruktury, která spadá svým hodnocením pod působnost zákona o kybernetické bezpečnosti navrhneme a implementujeme řešení technických opatření dle § 5 odstavce 3 Zákona o kybernetické bezpečnosti.

Fyzická bezpečnost

Zabezpečíme vaše budovy, datová centra i běžné kanceláře proti neoprávněnému vstupu do vymezených prostor. Navrhneme nezbytná opatření k zamezení poškození vymezených prostor.

Nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí

Rozhraní vnější komunikační sítě zabezpečíme segmentací do demilitarizovaných zón, nastavením přesných komunikačních pravidel a blokováním nežádoucího provozu.

Nástroj pro ověřování identity uživatelů

Zajistíme, že uživatelé i administrátoři budou jednoznačně identifikováni a ověřeni před zahájením jakékoliv jejich aktivity v síti. Navrhneme pravidla pro bezpečný přístup k síti.

Nástroj pro řízení přístupových oprávnění

Navrhneme systém, který zajistí řízení přístupu k jednotlivým aplikacím a datům včetně úrovně oprávnění.

Nástroj pro ochranu před škodlivým kódem

Ochráníme Vaše informační systémy, síť i koncové stanice před útoky působením škodlivého kódu pomocí antivirových systémů v celém řetězci komunikační infrastruktury.

Nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů

Zajistíme, že veškeré činnosti administrátorů budou správně zaznamenány, a to zejména přihlášení a odhlášení a činnosti vedoucí ke změně přístupových oprávnění.

Nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí

Pomocí externích sond, sensorů na serverech informační infrastruktury a síťových prvcích komunikační infrastruktury zajistíme včasnou detekci nežádoucí komunikace. Učiníme Vaše komunikační prostředí aktivním proti útočníkům. Nasazením nástrojů proaktivní bezpečnosti umožníme automatickou reakci.

Nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí

Všechny bezpečnostní události, nasbírané v síti centralizujeme do jednotného sytému, který bude nepřetržitě vyhodnocovat kybernetické bezpečnostní události s cílem identifikace kybernetických bezpečnostních incidentů, včetně včasného varování všech bezpečnostních rolí.

Aplikační bezpečnost

Zabezpečíme trvalou ochranu aplikací dostupných z vnější sítě před neoprávněnou činností. Zajistíme trvalou ochranu transakcí před jejich nedokončením, neautorizovanou změnou datového obsahu, duplikováním, opakováním i kompromitací.

Kryptografické prostředky

V souladu s bezpečnostními potřebami zajistíme ochranu důvěrnosti a integrity předávaných nebo ukládaných dat a prokázání odpovědnosti za provedené činnosti. Zavedeme systém pro používání kryptografických prostředků a systém správy klíčů.

Nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací

V případě potřeby navrhneme redundantní řešení jednotlivých technických opatření a navrhneme příslušná SLA pro zajištění náhradních technických řešení.

Bezpečnost průmyslových a řídicích systémů.

Navrhneme ochranu průmyslových a řídicích systémů omezením fyzického přístupu, omezením propojení a vzdáleného přístupu. Ochráníme technická aktiva průmyslových systémů před využitím známých zranitelností.

Související služby

Zjistěte více o našich produktech a službách...

Nechte nás na sebe kontaktovat, zavoláme Vám

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Potřebujete od nás nezávaznou nabídku služeb?

Napište nám, která služba Vás zajímá...

Kontaktujte nás