Služby pro autosalony

Datové připojení a privátní telekomunikační služby

Pro prodejce ŠKODA AUTO a jejich autosalony nabízí GiTy přístup přímo do korporátní VPN sítě ŠKODA AUTO v široké škále rychlostí, společně s neomezeným vysokorychlostním internetem. To vše za nejlepší cenu na trhu. Získáte kvalitní, symetrické datové připojení s garantovanou propustností a s měsíční dostupností služby (SLA) až 99,9 %. Součástí balíčku je i vaše soukromá vnitropodniková datová MPLS síť, která vám umožní bezpečnou komunikaci uvnitř vaší firmy a mezi pobočkami či provozovnami v rámci jedné firemní sítě.

Telekomunikační řešení od GiTy tak komplexně řeší veškeré vaše potřeby.

 • Garantované připojení včetně správy přenosů vašich dat
 • Zálohovaný přístup do firemní partnerské sítě ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi
 • Propojení všech poboček daného prodejce
 • Přístup do sítě Internet chráněný centrálním Firewallem GiTy
 • Garanci SLA a měsíční dostupností minimálně 99,6%
 • Volitelnou možnost navýšení rychlosti v průběhu kontraktu
 • Volitelnou možnost navýšení dostupnosti instalací záložního řešení
 • Komplexní zabezpečení sítě proti útokům zvenčí
 • Bezpečná zákaznická Wi-Fi s analýzou chování a statistikou návštěv
 • Nepřetržitý dohled všech služeb s proaktivním přístupem 24/7
 • Bezproblémová, kvalitní a rychlá instalace všech služeb

Reference

V rámci partnerské sítě ŠKODA AUTO
uvedené řešení už úspěšně využívají např.:

 • TUkas a.s.
 • AUTOPLUS II s.r.o.
 • Auto Goldcar, a.s.
 • AUTO – SPEKTRUM – ACC, spol. s r.o.
 • BENO Říčany, s.r.o

Níže jsou uvedeny doplňkové služby, které nemusí být nutně vázány na realizaci připojení společností GiTy.

Seznam jednotlivých řešení

VPN konektivita do ŠKODA AUTO

verze Light

Uvedená služba umožní objednateli internetový VPN přístup do centrály Škoda Auto Mladá Boleslav přes VPN tunel realizovaný skrze stávající připojení, síť Internet a privátní gateway do sítě Škoda Auto MB.

Technicky je služba realizována jako VPN tunel navázaný mezi koncovým zařízením ve vlastnictví objednatele ve vzdálené lokalitě a VPN koncentrátorem společnosti GiTy. Pro korektní navázání a provoz tunelu musí být splněny technické podmínky specifikované společností GiTy (podmínky jsou součástí speciálního dokumentu).

Maximální propustnost tunelu je nastavena na 2 Mbps. Služba je poskytována bez garance SLA, protože je využita zákazníkova infrastruktura a připojení. 

VPN konektivita do ŠKODA AUTO

verze Standard

Tato služba umožní objednateli internetový VPN přístup do centrály Škoda Auto Mladá Boleslav přes VPN tunel realizovaný skrze stávající připojení, síť Internet a privátní gateway do sítě Škoda Auto MB.

Technicky je služba realizována jako VPN tunel navázaný mezi koncovým zařízením společnosti GiTy instalovaném ve vzdálené lokalitě a VPN koncentrátorem společnosti GiTy. Pro korektní navázání a provoz tunelu musí být splněny technické podmínky specifikované společností GiTy (podmínky jsou součástí speciálního dokumentu).

Maximální propustnost tunelu je nastavena na 2 Mbps. SLA je garantováno na úrovni měsíční dostupnosti (resp. bezpruchovosti) HW koncového zařízení v lokalitě a VPN koncentrátoru společnosti GiTy. V rámci garance SLA není a ani nemůže být garantována kvalita připojení lokality, neboť ta je v odpovědnosti objednatele.

VPN konektivita do ŠKODA AUTO

verze Profi

Služba umožní objednateli dedikovaný přístup do centrály Škoda Auto Mladá Boleslav skrze dedikovanou linku do sítě G-Net a následně na privátní gateway do sítě Škoda Auto MB.

Technicky je služba realizována jako MPLS VPN konektivita společnosti GiTy nezávislá na stávající infrastruktuře objednatele. Služba bude předána na vyhrazeném portu koncového zařízení ve správě společnosti GiTy.

Maximální propustnost připojení do Škoda Auto MB je nastavena na 2 Mbps. SLA je garantováno na úrovni měsíční dostupnosti služby, a to v hodnotě 99,5%.

Dedikovaný HW FW

Bezpečnostní řešení

Uvedená služba zvyšuje bezpečnostní úroveň existujícího připojení objednatele instalací HW firewallu ve správě společnosti GiTy.

Technicky je služba realizovaná dodávkou HW platformy FortiGate 30E instalovaného ve vzdálené lokalitě objednatele. Zařízení je vzdáleně spravováno a konfigurováno společností GiTy. Dohled zařízení je v proaktivním režimu 24x7x365.

Výkonová charakteristika zařízení je definována v produktovém listu výrobce a je také omezena vlastnostmi přístupové konektivity (zejména kvalitou a rychlostí připojení). SLA je garantováno na úrovni měsíční dostupnosti (resp. bezpruchovosti) HW instalovaného FW v lokalitě, a to v hodnotě 99,5%.

V rámci služby jsou aktivovány následující Unified Threat Protection (UTP): IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service.

Centrální FW GiTy

Bezpečnostní řešení

Uvedená služba zvyšuje bezpečnostní úroveň existujícího připojení od GiTy aktivací a následným provozem centrálního firewallu ve správě společnosti GiTy.

Technicky je služba realizovaná pomocí centralizované platformy FortiGate provozované v rámci MPLS sítě poskytovatele. Zařízení je provozováno, spravováno a konfigurováno společností GiTy. Dohled zařízení je v proaktivním režimu 24x7x365.

Výkonová charakteristika služby
je definována v následujícím rozsahu:

Přístup koncových stanic a uživatelů do sítě Internet může být zabezpečen LDAP autentizací. Klienti Windows Active directory mohou využít automatické přihlášení bez nutnosti zadávat heslo (Propojení pomocí Fortinet Collectoru a Microsoft AD). Na firewallu může být aktivován aplikační filtr, který umožní správu přístupu uživatelů k aplikacím. Firewall může skenovat definovaný provoz a kontrolovat přítomnost malware. Případně je možné zapnout webovou filtraci, Intrusion Prevention System, Antispam apod.

V rámci služby mohou být konfigurovány skupiny uživatelů s rozdílnou bezpečnostní politikou. Např. běžní uživatelé mohou mít zakázané/rychlostně omezené aplikace typu audio/video. Oproti tomu management/IT personál může přistupovat do internetu bez omezení. Bude nastaveno na základě požadavku zadavatele.

Součástí služby je podpora filtrace SMTP komunikace. Jedná se o základní filtraci, která umožňuje na vstupu do sítě emaily označkovat případně okamžitě odmítnout kódem 5xx.

Mezi základní techniky detekce SPAMu, které umožňuje provádět Centrální FW GiTy poatří především Fortiguard Antispam Database (IP, eMail, URL a Checksum), DNS Helo a samozřejmě také antivirovou kontrolu pošty a jejich příloh.

Pro správnou funkci detekce spamu a antivirové kontroly je třeba importovat do firewallu certifikát použitý na mail serveru.

SLA je garantováno na úrovni měsíční dostupnosti (resp. bezpruchovosti) provozované služby a to v hodnotě 99,6%.

Záložní LTE řešení 1,5GB

k službě GiTy, popř. službám 1b, 1c a 2

Záložní řešení je vhodným doplňkem k stávající službě připojení od společnosti GiTy, ale i ke službám VPN konektivit do Škoda Auto MB ve variantách Standard a Profi. Může být nasazena také jako podpůrné řešení se službou dedikovaného HW firewallu.

Technicky se služba realizuje jako doplňková LTE konektivita vybudovaná vedle stávající konektivity objednatele. Za účelem zprovoznění služby bude do lokality instalován LTE modem ve vlastnictví a správě společnosti GiTy. Tento modem bude vhodně připojen do stávající infrastruktury objednatele a konfigurován jako automatická záloha.

Záložní služba bude realizována nad LTE sítí mobilního operátora Vodafone a umožní v případě výpadku hlavní konektivity komunikaci rychlostí maximálně 30/5 Mbps (do/z lokality). Maximální objem přenesených dat po této záložní lince činí 1,5 GB/měs. Služba je vhodná pro vykrytí případných krátkodobých výpadků hlavní konektivity.

Záložní LTE řešení 60GB

k službě GiTy, popř. službám 1b, 1c a 2

Záložní řešení je vhodným doplňkem k stávající službě připojení od společnosti GiTy, ale i ke službám VPN konektivit do Škoda Auto MB ve variantách Standard a Profi. Může být nasazena také jako podpůrné řešení se službou dedikovaného HW firewallu.

Technicky se služba realizuje jako doplňková LTE konektivita vybudovaná vedle stávající konektivity objednatele. Za účelem zprovoznění služby bude do lokality instalován LTE modem ve vlastnictví a správě společnosti GiTy. Tento modem bude vhodně připojen do stávající infrastruktury objednatele a konfigurován jako automatická záloha.

Záložní služba bude realizována nad LTE sítí mobilního operátora Vodafone a umožní v případě výpadku hlavní konektivity komunikaci rychlostí maximálně 8/4 Mbps (do/z lokality). Maximální objem přenesených dat po této záložní lince činí 60 GB/měs. Služba je vhodná pro vykrytí případných krátkodobých výpadků hlavní konektivity.

Záložní LTE řešení bez FUP

k službě GiTy, popř. službám 1b, 1c a 2

Záložní řešení je vhodným doplňkem k stávající službě připojení od společnosti GiTy, ale i ke službám VPN konektivit do Škoda Auto MB ve variantách Standard a Profi. Může být nasazena také jako podpůrné řešení se službou dedikovaného HW firewallu.

Technicky se služba realizuje jako doplňková LTE konektivita vybudovaná vedle stávající konektivity objednatele. Za účelem zprovoznění služby bude do lokality instalován LTE modem ve vlastnictví a správě společnosti GiTy. Tento modem bude vhodně připojen do stávající infrastruktury objednatele a konfigurován jako automatická záloha. Modem je tvořen vnitřní a venkovní jednotkou (realizovatelnost připojení musí být potvrzena instalačním technikem).

Záložní služba bude realizována nad LTE sítí mobilního operátora Vodafone a umožní v případě výpadku hlavní konektivity komunikaci rychlostí maximálně 30/5 Mbps (do/z lokality). Objem přenesených dat po této záložní lince není měřen a konektivita nebude omezena. Služba je vhodná i pro vykrytí případných dlouhodobých výpadků hlavní konektivity.

Služby proaktivního DC GiTy

24x7x365

Dohledové centrum společnosti GiTy je schopné kromě vlastních telekomunikačních služeb GiTy dohlížet i služby a zařízení třetích stran. Popř. vlastní zařízení provozované nad cizí infrastrukturou.

Podmínkou realizovatelnosti této služby je zpřístupnění monitorovaného zařízení pro management systémy GiTy.

Služba je poskytována nonstop formou vzdáleného kontaktního místa pro hlášení problémů (telefonicky, e-mailem, faxem). Reakční doba DC GiTy je 1 hodina. Monitoring se provádí i v proaktivním režimu. Služba je poskytována v českém jazyce.

VPN přístup

Client To G-Net VPN

Vzdálený VPN přístup do privátní sítě zadavatele je ideální službou pro zákazníky, kteří se potřebují např. z pohodlí domova, nebo odkudkoliv z Internetu dostat k prostředkům v LAN síti své pobočky.

Připojení vzdálených klientů bude řešeno na centrálním firewallu GiTy využitím protokolu IPsec případně SSL VPN. V rámci služby bude umožněno vytvořit až čtyři profily s různě nastavenou bezpečností politikou přístupu do privátní sítě zadavatele. Připojení bude realizováno pomocí VPN klienta FortiClient. FortiClient je možné instalovat na většině využívaných platforem (Windows 7 a novější, IOS, Android, Linux, MacOS).

Za níže specifikovanou cenu bude zákazníkovi přiděleno až 1 – 5 instancí VPN klienta, které může instalovat na vzdálené počítače.

Wi-Fi AP STANDARD

Konfigurace a pronájem 1 kusu standardního Wi-Fi přístupového bodu určeného k pokrytí vnitřních (a výjimečně i venkovních) prostor autosalonu. Součástí služby je konfigurace dodaného HW přístupového zařízení Mikrotik wAP. Jedná se o jednoduchý přístupový bod pracující v kmitočtovém pásmu 2,4 GHz a ve standardu IEEE 802.11b/g/n. V rámci konfigurace bude provedeno základní nastavení přístupového bodu pro účely připojení bezdrátových Wi-Fi zařízení a jeho integrace do stávající LAN infrastruktury prodejce.

Zařízení je vhodné pro běžnou potřebu (prohlížení webových stránek, čtení a odesílání pošty) připojení návštěvníků prodejní zóny, popř. zaměstnanců zadavatele.

Zařízení může být provozováno ve skupinách stejných AP a bude po celou dobu dohledováno a servisováno společností GiTy. Uvedené SLA se vztahuje na instalovaný HW. Zásahová doba na odstranění případné poruchy HW je 5 pracovních dnů.

Součásti ceny pronájmu není zajištění strukturované kabeláže pro připojení uvedeného HW přístupového bodu. Cena za případnou strukturovanou kabeláž bude kalkulována případ od případu.

Wi-Fi AP PROFI

indoor/outdoor

Konfigurace a pronájem 1 kusu profesionálního Wi-Fi přístupového bodu určeného k pokrytí vnitřních (a výjimečně i venkovních) prostor autosalonu. Součástí služby je konfigurace dodaného HW přístupového zařízení Aruba AP-303 (RW) Unified AP (vnitřní varianta), popř. Aruba AP-365 (RW) Outdoor AP (venkovní varianta). Jedná se o přístupový bod pracující v kmitočtovém pásmu 2,4 a 5 GHz a ve standardu IEEE 5GHz 802.11ac 2×2 MIMO a 2.4GHz 802.11n 2×2 MIMO. V rámci konfigurace bude provedeno nastavení přístupového bodu pro účely připojení bezdrátových Wi-Fi zařízení a jeho integrace do stávající LAN infrastruktury prodejce.

Zařízení je vhodné jak pro běžnou potřebu (prohlížení webových stránek, čtení a odesílání pošty) připojení návštěvníků prodejní zóny, popř. zaměstnanců zadavatele, tak i pro sofistikovanější požadavky na funkcionality typu „controller-managed“, „Instant mode“, monitoring zarušení sítě.

Zařízení může být provozováno ve skupinách stejných AP a bude po celou dobu dohledováno a servisováno společností GiTy. Uvedené SLA se vztahuje na instalovaný HW. Zásahová doba na odstranění případné poruchy HW je 5 pracovních dnů.

Součásti ceny pronájmu není zajištění strukturované kabeláže pro připojení uvedeného HW přístupového bodu. Cena za případnou strukturovanou kabeláž bude kalkulována případ od případu.

Hostingové služby

Hostingové služby mohou být nabízeny jako přídavek k ostatním telekomunikačním službám, nebo jako samostatný balíček. Služby představují základní sadu nástrojů vhodných pro správu e-mailu, webu a datových úložišť, jako jsou např. FTP servery. K dispozici jsou také nástroje pro bezpečnost – antivir a antispam. Fyzicky jsou služby provozovány na telco infrastruktuře GiTy, a.s. přímo v uzlu páteřní sítě G-Net v Brně.

Mail hosting 30 GB
Počet e-mailových schránekBez omezení
Maximální velikost e-mailové schránkyBez omezení
Maximální diskový prostor hostingu30 GB
WebmailANO
POP3/POP3s, IMAP/IMAPs, SMTP/SMTPsANO
AntispamANO
AntivirANO
Doménový košANO
Přesměrování emailůANO
Automatická odpověď na e-mailyANO
Správa zákaznických domén a subdomén (registrace, roční platby)ANO
ZálohováníANO
Podpora24x7x365
MÁM ZÁJEM
WEB hosting 10 GB
Velikost prostoru10 GB
FTP / SFTP / WebFTPANO
Databáze pro webserver (MySQL)ANO
Skriptovací jazyk (PHP)ANO
Podpora HTTPS (certifikační služby)ANO
Zajištění certifikátůANO
Správa zákaznických domén a subdomén (registrace, roční platby)ANO
ZálohováníANO
Podpora24x7x365
MÁM ZÁJEM

Připojení platebního terminálu

Služba zajistí propojení platebního terminálu prodejce do autorizačního centra platebních transakcí.

K dispozici jsou AC velkých bankovních domů a autorizačních institucí: ČSOB, Unicredit Bank, CCS, GPE atd. Službu lze aktivovat jak v rámci existujícího připojení (varianta 8a – adon), nebo může být dodána včetně vhodné xDSL či LTE konektivity (varianta 8b – standalone). V obou variantách je služba dohlížena metodou „End-to-End“ v režimu 24×7. Pro realizaci této služby je bezpodmínečné zajistit informaci o aktuálním či plánovaném bankovním partnerovi zákazníka (pro konfiguraci je nutné vědět, jaké platební terminály klient vlastní a kam potřebuje autorizovat).

IP kamerový systém

Nabízíme vám zároveň kompletní řešení kamerového systému za speciálně zvýhodněné ceny určené pouze pro partnery ŠKODA AUTO. Jsme připraveni posoudit a zhodnotit váš stávající kamerový systém a dle auditu navrhnout úpravy, případně zcela nový systém vyladěný podle vašich potřeb.

Audit IT včetně posouzení počítačových sítí

Dokážeme posoudit vaše stávající LAN/WAN řešení, zpracovat bezpečnostní audit a navrhnout optimalizaci infrastruktury. Součástí našich služeb je i profesionální měření bezdrátové sítě včetně simulace a vizualizace síly signálu. I v tomto případě naše služby nabízíme za speciálně zvýhodněné ceny určené pouze pro partnery ŠKODA AUTO.

Digital Signage

Máme dlouholeté zkušenosti s provozem digitálních reklamních systémů na velkoplošných obrazovkách, tabletech apod. Prodejcům ŠKODA AUTO jsme připraveni nabídnout implementaci Digital Signage podle individuálních požadavků.

Videokonference a e-Learning

Jsme vedoucí společností na poli komunikačních systémů. Naši zákazníci již několik let využívají výhod dorozumívání s využitím videa, a to nejenom pro videokonference, ale i velmi efektivně pro nejrůznější školení na dálku bez nutnosti kamkoli cestovat.

Související služby

Zjistěte více o našich produktech a službách...

Nechte nás na sebe kontaktovat, zavoláme Vám

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Potřebujete od nás nezávaznou nabídku služeb?

Napište nám, která služba Vás zajímá...

Kontaktujte nás