Výzkum a vývoj

Výzkumné a vývojové oddělení společnosti GiTy, a.s. vzniklo v roce 2000 v rámci zahájení spolupráce s Vysokým učením technickým v Brně, Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií. Jeho hlavní činnost se dlouhodobě soustřeďuje do oblasti telekomunikační a řídící techniky a informatiky.

Během let svého působení se oddělení  zabývalo výzkumem a realizací datových sítí, které se staly součástí informační sítě České republiky. Společnost GiTy, a.s. vybudovala satelitní datovou síť s vlastním řídicím systémem, v jejímž rámci se testují výsledky výzkumu pro řešení přenosu multimediálních dat. Satelitní síť se soustavně zdokonaluje, aby mohla plnit stále rostoucí požadavky zákazníků.

Výzkumné oddělení je propojeno telekomunikačními systémy s dalšími spolupracujícími pracovišti a disponuje vlastním vícebodovým videokonferenčním systémem.

Společnost disponuje HW sítí SAN potřebnou pro řešení dlouhodobé archivace zejména audiovizuálních dat. V rámci výzkumné činnosti je společnost GiTy, a.s. propojena do akademické sítě CESNET.

Odborná úroveň pracovníků výzkumu a vývoje GiTy, a.s. se systematicky zvyšuje s rostoucími zkušenostmi a kvalita pracovníků výzkumu je zabezpečena i jejich dalším studiem. Výzkum GiTy, a.s. spolupracuje s předními odborníky z vysokých škol  v Brně a Praze a předními odborníky z oblasti výzkumu a praxe.

V rámci dlouhodobého působení  výzkumného a vývojového oddělení vzniklo několik výsledků, které jsou chráněny užitným vzorem, a které byly úspěšně aplikovány do praxe a jsou doposud využívány zákazníky společnosti GiTy, a.s.

Související články