Co je Cisco Cloudlock

Sdílet

Cisco Cloudlock je cloudová platforma CASB (Cloud Access Security Broker) kybernetické bezpečnosti, která pomáhá organizacím bezpečně využívat aplikace v cloudu. Cisco Cloudlock zajišťuje viditelnost a kontrolu prostředí cloudových aplikací napříč uživateli, daty a aplikacemi. V závislosti na příslušném předplatném služby Cisco Cloudlock mohou mít zákazníci v rámci svého předplatného služby Cisco Cloudlock právo na přístup a využívání funkcí Cisco Umbrella, včetně například monitorování DNS, Umbrella App Discovery a Umbrella Cloud Malware.

Základní funkce

Základní funkce služby Cisco Cloudlock pokrývají následující čtyři případy použití:

 1. Prevence ztráty dat („DLP“)
  Cisco Cloudlock poskytuje funkce DLP, které monitorují cloudová prostředí s cílem odhalit a zabezpečit citlivé informace prostřednictvím hotových zásad i vysoce nastavitelných vlastních zásad. V případě porušení zásad mohou automatizované reakce napravit rizika, mimo jiné včetně oznámení koncovým uživatelům, převodu vlastnictví a karantény.
 2. Analýza chování uživatelů a subjektů („UEBA“)
  Cisco Cloudlock poskytuje multiplatformní funkce UEBA pro prostředí cloudových aplikací. Cisco Cloudlock využívá pokročilé algoritmy strojového učení k odhalování anomálií na základě faktorů, jako jsou aktivity mimo země uvedené na bílé listině a akce na velké vzdálenosti.
 3. Aplikační Firewall
  Některé aplikace Cisco Cloudlock umožňují zjišťovat cloudové aplikace připojené k vašemu firemnímu prostředí prostřednictvím připojení Oauth a poskytují hromadné hodnocení důvěryhodnosti jednotlivých aplikací (Community Trust Rating), jakož i možnost zakázat je nebo zařadit na bílou listinu na základě rizikového profilu a rozsahu přístupu, zvýšit informovanost zaměstnanců pomocí e-mailových upozornění a hromadně zrušit používání aplikací v rámci celé uživatelské základny.
 4. Prověřování aplikací („App Discovery“)
  App Discovery je volitelná doplňková služba, která poskytuje přehled o cloudových aplikacích (SaaS, PaaS, Iaas) používaných nebo navštěvovaných jednotlivci prostřednictvím sítě zákazníka (aplikace přistupované mimo připojení OAuth) prostřednictvím tehdy aktuálních podporovaných zdrojů dat.

Slovenština

Bezpečnost

Bezpečnost

Komplexní bezpečnost řešení
Kybernetická bezpečnost

Kybernetická bezpečnost

Zabezpečení vaší síťové infrastruktury dle §5 odst. 3 Zákona o kybernetické bezpečnosti
Bezpečnostní monitoring

Bezpečnostní monitoring

Systém pro centrální správu, monitoring a analýzu logů (SIEM)