Co je Cisco Cloudlock

Sdílet

Cisco Cloudlock je cloudová platforma CASB (Cloud Access Security Broker) kybernetické bezpečnosti, která pomáhá organizacím bezpečně využívat aplikace v cloudu. Cisco Cloudlock zajišťuje viditelnost a kontrolu prostředí cloudových aplikací napříč uživateli, daty a aplikacemi. V závislosti na příslušném předplatném služby Cisco Cloudlock mohou mít zákazníci v rámci svého předplatného služby Cisco Cloudlock právo na přístup a využívání funkcí Cisco Umbrella, včetně například monitorování DNS, Umbrella App Discovery a Umbrella Cloud Malware.

Základní funkce

Základní funkce služby Cisco Cloudlock pokrývají následující čtyři případy použití:

 1. Prevence ztráty dat („DLP“)
  Cisco Cloudlock poskytuje funkce DLP, které monitorují cloudová prostředí s cílem odhalit a zabezpečit citlivé informace prostřednictvím hotových zásad i vysoce nastavitelných vlastních zásad. V případě porušení zásad mohou automatizované reakce napravit rizika, mimo jiné včetně oznámení koncovým uživatelům, převodu vlastnictví a karantény.
 2. Analýza chování uživatelů a subjektů („UEBA“)
  Cisco Cloudlock poskytuje multiplatformní funkce UEBA pro prostředí cloudových aplikací. Cisco Cloudlock využívá pokročilé algoritmy strojového učení k odhalování anomálií na základě faktorů, jako jsou aktivity mimo země uvedené na bílé listině a akce na velké vzdálenosti.
 3. Aplikační Firewall
  Některé aplikace Cisco Cloudlock umožňují zjišťovat cloudové aplikace připojené k vašemu firemnímu prostředí prostřednictvím připojení Oauth a poskytují hromadné hodnocení důvěryhodnosti jednotlivých aplikací (Community Trust Rating), jakož i možnost zakázat je nebo zařadit na bílou listinu na základě rizikového profilu a rozsahu přístupu, zvýšit informovanost zaměstnanců pomocí e-mailových upozornění a hromadně zrušit používání aplikací v rámci celé uživatelské základny.
 4. Prověřování aplikací („App Discovery“)
  App Discovery je volitelná doplňková služba, která poskytuje přehled o cloudových aplikacích (SaaS, PaaS, Iaas) používaných nebo navštěvovaných jednotlivci prostřednictvím sítě zákazníka (aplikace přistupované mimo připojení OAuth) prostřednictvím tehdy aktuálních podporovaných zdrojů dat.