WiFi4EU v Davli

Sdílet

Ve druhé polovině roku 2018 se městys Davle registroval do dotačního programu s názvem WiFi4EU. Tento dotační program opravňuje každou obec, která splňuje zadané podmínky, k využití poukázky až do výše 15 000 EUR pro vybudování bezdrátové veřejné sítě.

V prvním kole výzvy dotačního programu WiFi4EU obdrželo voucher 184 českých obcí a měst a mezi výherci voucheru byla mimo jiné i Davle.

Jelikož dotační titul jako takový klade na příjemce dotace poměrně jasné a striktní podmínky, příprava realizace projektu nebyla zcela jednoduchou záležitostí. Během první poloviny roku 2019 byly zvoleny lokality, ve kterých by vybudování takovéto veřejné sítě dávalo smysl vzhledem k jejich četným využíváním místními občany a turisty.

Po vyčíslení reálných nákladů na výstavbu sítě v uvažovaném rozsahu se však ukázalo, že zasíťování některých lokalit by bylo po finanční stránce příliš náročné a zatížilo by rozpočet městysu. Aby nebyly zbytečně vynakládány finanční prostředky z rozpočtu, ale zároveň aby byla dočerpána plná výše dotace, došlo k následné redukci lokalit a byly vybrány čtyři z nich, se kterými se dále pracovalo.

Jako zhotovitel bezdrátové sítě a zároveň dodavatel konektivity byla pro provedení průzkumu trhu vybrána společnosti GiTy a.s., která se v rámci projektu WiFi4EU angažuje po celé České republice a má za sebou jíž celou řadu úspěšných instalací.

Celkem bylo nainstalováno a uvedeno do provozu 6 vnitřních a 6 venkovních přístupových bodů postavených na technologii Cisco Meraki v následujících lokalitách:

  • Úřad městyse
  • škola
  • fotbalové hřiště
  • hasičská zbrojnice
  • a vodojem

Na každou lokalitu je přivedena konektivita o rychlosti stahování 50 Mbps, jež je vyhrazena jen a pouze pro projekt výše uvedené veřejné bezdrátové sítě. Výstavba sítě spolu s jejím zprovozněním byla dokončena v dubnu tohoto roku a z dostupných statistických dat vyplývá, že si bezdrátová síť našla velmi rychle své příznivce a hojnost jejího využívání den ode dne roste.

Slovenština

Chytré měření teploty v davu

Chytré měření teploty v davu

Rychlá identifikace jednotlivce s horečkou, bez přímého kontaktu
Sledování vytíženosti veřejné dopravy

Sledování vytíženosti veřejné dopravy

Platforma pro stanovení optimální frekvence, vytížení a čekací doby
Virtuální výuka

Virtuální výuka

Školám nabízíme opravdové online řešení vyučování Cisco Webex
Elektromobilita

Elektromobilita

Potřebujete řešení dobíjecí stanice elektktromobilů?
Nástroje pro online školení

Nástroje pro online školení

Poskytování vysoce efektivního online vzdělávání komukoliv a kdekoli
Videokonference

Videokonference

Všechno, co chcete vědět o videokonferencích Cisco
Bezpečnost

Bezpečnost

Komplexní bezpečnost řešení
Dohled – monitoring infrastruktury

Dohled – monitoring infrastruktury

Dohledové centrum, implementace ICT systému pro dohled
Služby ICT

Služby ICT

Návrh, instalace a správa
Koncové stanice, tiskové řešení

Koncové stanice, tiskové řešení

Návrh, implementace koncových stanic, tiskového a dokumentového řešení