WiFi4EU v Davli

Sdílet

Ve druhé polovině roku 2018 se městys Davle registroval do dotačního programu s názvem WiFi4EU. Tento dotační program opravňuje každou obec, která splňuje zadané podmínky, k využití poukázky až do výše 15 000 EUR pro vybudování bezdrátové veřejné sítě.

V prvním kole výzvy dotačního programu WiFi4EU obdrželo voucher 184 českých obcí a měst a mezi výherci voucheru byla mimo jiné i Davle.

Jelikož dotační titul jako takový klade na příjemce dotace poměrně jasné a striktní podmínky, příprava realizace projektu nebyla zcela jednoduchou záležitostí. Během první poloviny roku 2019 byly zvoleny lokality, ve kterých by vybudování takovéto veřejné sítě dávalo smysl vzhledem k jejich četným využíváním místními občany a turisty.

Po vyčíslení reálných nákladů na výstavbu sítě v uvažovaném rozsahu se však ukázalo, že zasíťování některých lokalit by bylo po finanční stránce příliš náročné a zatížilo by rozpočet městysu. Aby nebyly zbytečně vynakládány finanční prostředky z rozpočtu, ale zároveň aby byla dočerpána plná výše dotace, došlo k následné redukci lokalit a byly vybrány čtyři z nich, se kterými se dále pracovalo.

Jako zhotovitel bezdrátové sítě a zároveň dodavatel konektivity byla pro provedení průzkumu trhu vybrána společnosti GiTy a.s., která se v rámci projektu WiFi4EU angažuje po celé České republice a má za sebou jíž celou řadu úspěšných instalací.

Celkem bylo nainstalováno a uvedeno do provozu 6 vnitřních a 6 venkovních přístupových bodů postavených na technologii Cisco Meraki v následujících lokalitách:

  • Úřad městyse
  • škola
  • fotbalové hřiště
  • hasičská zbrojnice
  • a vodojem

Na každou lokalitu je přivedena konektivita o rychlosti stahování 50 Mbps, jež je vyhrazena jen a pouze pro projekt výše uvedené veřejné bezdrátové sítě. Výstavba sítě spolu s jejím zprovozněním byla dokončena v dubnu tohoto roku a z dostupných statistických dat vyplývá, že si bezdrátová síť našla velmi rychle své příznivce a hojnost jejího využívání den ode dne roste.