Obměna a zabezpečení systémové infrastruktury pro PKS Holding

Sdílet

Spolupráce s firmou PKS Holding začala jejich požadavkem na analýzu síťové infrastruktury. Cílem této analýzy bylo za prvé zjistit stávající stav a za druhé definovat všechny problémy, které je potřeba vyřešit.

Identifikovali jsme následující hlavní body k řešení:

  1. Roztříštěná infrastruktura, vytvořená nehomogenním spojením nejrůznějších síťových prvků různých výrobců.
  2. Nahradit poměrně komplikovanou správa sítě centrálním managementem a ulehčit tak správcům sítě následnou manipulaci a nastavování síťové infrastruktury.
  3. Nastavili jsme chybějící monitoring jednotlivých zařízení a aplikační analytiku, poskytující zpětnou vazbu o tom, jaké aplikace jednotliví uživatelé v síti používají
  4. V oblasti bezpečnosti jsem zjistili minimální zabezpečení přístupu do sítě, a proto jsme vytvořili definované bezpečné připojení jednotlivých uživatelů.

Pro realizaci nové síťové infrastruktury jsme zvolili prvky firmy Extreme Networks.