Zvládnu si nabíjecí stanici namontovat sám?

Sdílet

Montáži stanice předchází audit elektrického připojení a odhad výkonnostních rezerv. Na základě auditu je možné navrhout potřebnou úpravu proudové hodnoty přípojky k elektrické distribuční síti.

Při instalaci nabíjecí stanice se v rámci jejího managemnetu nastavuje regulace příkonu a požadované „chování“ stanice.

Elektronabíječka z hlediska bezpečnostni podléhá hned několika ČSN normám. Pokud zákazník preferuje svoji konkrétní instalační firmu, měl by si pohlídat, že firma zná všechny potřebné normy a je na danou instalaci certifikována.

U výběru instalační firmy opět platí, že je dobré si položit otázku, zda v případě vzniku škody (jak na zařízení, tak případném majetku), je firma schopna danou situaci napravit. Plnit svoje závazky vůči zákazníkovi i po finanční stránce, respektive úhradu škody.

Pokud zákazník či firma disponuje pojištěním majetku (ať už na elektromobil, či nemovitost, ve které se elektronabíjčka nachází), je dobré vědět, že při likvidaci pojistné události je vyžadováno doložení revizní zprávy dle platných norem ČSN.

Odpověď na tuto otázku je tedy taková, že svépomocnou instalaci ani my a dokonce ani výrobce důrazně nedoporučujeme. Navíc i legislativa takovou neodbornou instalaci výslovně zakazuje.