Existuje aktuálně nějaký dotační program na pořízení elektromobilu?

Sdílet

Dle průzkumu až 80,1% respondentů uvádí že další z výhod, které by je mohly přesvědčit o koupi elektromobilu, jsou dotace.
(Průzkum provedlo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., (CDV) ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a to v srpnu 2019. Celkem bylo získáno 406 kompletních rozhovorů se zástupci organizací ze všech krajů České republiky.)

Letos dobíhá dotační program OP PIK (2014 – 2020). Ten nebyl určen pro fyzické osoby. Podání žádosti již v tuto chvíli není možné. Podmínky pro získání dotace nebyly úplně snadné, řada žadatelů využila služby firem, které se specializují na práci s dotačními programy.

Dotaci mohli žadatelé uplatnit nejen na samotné vozy, ale i na jejich elektro nabíjecí stanice.

Aktuálně probíhá průzkum projektových záměrů pro nový program OP TAK, který je plánovaný pro období 2021 – 2027.

„Ministerstvo životního prostředí plánuje pokračovat v programu podpory pro veřejné instituce,“ popisuje Ondřej Charvát z tiskového oddělení Ministerstva životního prostředí. Zavedení výhod pro fyzické osoby tak očekávat v následujícím roce příliš nelze.