Coronaference

Coronaference

Sdílet

Průzkum zájmu o virtuální konferenci na téma:

Pandemie jako příležitost k modernizaci

Přinášíme české podnikatelské veřejnosti zcela nový rozměr a zkušenost při získávání nových informací prostřednictvím virtuální konference – 3 denní akce naplněné intenzivním programem přednášek, workshopů, panelových diskusí, success stories a prezentací, přičemž se celá akce odehrává nikoli v reálných konferenčních sálech, ale ve virtuálním prostoru na platformě Cisco Webex.

Scénář konference je takový, že každý blok na dané téma zahajuje úvodní řečník se svou přednáškou, prezentací, nebo chcete-li keynote a dále tématický blok pokračuje workshopem nebo panelovou diskusí, kterou řídí moderátor a předává slovo jednotlivým panelistům tak, jak se oni hlásí o slovo a zároveň jim předkládá dotazy z publika, stejně jak to znáte z reálných živých konferencí a panelových diskusí. Na závěr bloku může být komerční prezentace firem, které k dané oblasti mohou podnikatelům něco nabídnout, a to buď formou přednatočeného videa nebo ještě lépe živé prezentace.

V následujícím formuláři vám nabízíme 11 témat, která se současnou situací a následným vývojem souvisí. Protože je problematika velmi široká, nabízíme vám možnost ovlivnit konečnou podobu konference. Vyplnění tohoto dotazníku nám pomůže zmapovat o jaká témata máte primárně zájem a případně bez kterých byste se klidně obešli, případně nám doporučit další témata, na která jsme při přípravě zapomněli.

Jak moc se vám dané téma líbí a zajímá vás nám dejte pro každé vědět nastavením posuvníku na škále od 0 (nezájem) do 100 (velmi mne zajímá)

 • Pandemie přináší pro mnoho podnikatelů finanční problémy způsobené propadem tržeb. Jaké existují finanční nástroje, které pomohou toto období a zejména restart překlenout?
 • Současná praxe ukazuje, že přesun některých činností do virtuálního světa je nejen možný, ale může být také efektivní a v určitých případech i nezbytný. Jak na to?
 • Všechny činnosti ale do virtuálního prostředí přenést nelze, např. logistika (dodávky fyzických produktů) je zářným příkladem dokončení obchodního případu, který může být zahájen virtuálně a je dokončen v reálném světě.
 • Jaké nedostatky se ukazují v současné legislativě při šokovém přechodu obchodních procesů do virtuálního světa nebo při náhlých změnách zákaznických preferencí? Jakou šanci mají podnikatele při žalobách na stát o náhradu škody?
 • České školství se nuceně adaptuje na virtuální vzdělávání, ale co firemní vzdělávání a školení? Je zde prostor pro virtualizaci a jsou na to připraveni poskytovatelé i příjemci firemních školení?
 • Dislokace zaměstnanců přináší nutnost více než kdy jindy řešit problematiku digitalizace oběhu dokumentů nejen uvnitř firmy, ale také a především při obchodním styku se zárukou Autenticity (ověřitelná identita smluvních stran), Integrity (ověření, že dokument nebyl úmyslně či neúmyslně poškozen nebo změněn), Nepopiratelnosti a Časového ukotvení (prokázání data a času podepsání dokumentu)
 • Jak na marketingovou komunikaci a získávání nových obchodních příležitostí v situaci roztříštěného firemního týmu, a to nejen u nabízející firmy, ale i v situaci, kdy jsou i vaši zákazníci v izolaci.
 • Bude mít současná situace dopady na změny pracovního prostředí? Bude pokračovat trend velkých pracovních kolektivů v open spaces, nebo se začneme vracet k architektuře menších kanceláří? A jek se bude dál vyvíjet trend home office?
 • Jak si poradit v případě, že dodavatelské firmy zmizí z trhu nebo naopak nebudou stačit uspokojit zvýšenou poptávku? A co dělat v případě výpadku celých odvětví? Ukazuje se závislost na Číně a levných pracovních trzích třetího světa ve výrobním modelu „just in time“ natolik problematická, že dojde ke změně tohoto paradigmatu ve prospěch domácí nezávislé produkce? A jaké budou důsledky tohoto trendu?
 • Nejen v důsledku požadované nezávislosti na zahraničních dodavatelích, ale i aktuální požadavek snižování nákladů bude jistě akcelerovat nárůst robotizace výroby. Jakou práci převezmou roboti jako první a jakou nakonec? A jaké jsou sociální dopady robotizace?
 • Kvůli optimálnímu nastavení virtuálního prostoru bychom vás chtěli požádat o nezávazný počet účastníků z vaší společnosti.