Systémová integrácia

Väčšina malých, stredných a veľkých spoločností potrebuje technológie na prevádzku svojich interných informačných systémov, e-mailov alebo webových serverov. Pomôžeme vám vybrať vhodné a nákladovo efektívne riešenie vrátane potrebných hardvérových a softvérových komponentov. My sa potom postaráme o bezchybnú prevádzku a proaktívne monitorovanie.

Pre koho je služba určená?

Prečo systémové riešenia?

Technické vlastnosti

Naše služby v oblasti implementácie systémových riešení možno rozdeliť do troch základných oblastí

Výber vhodného riešenia

Najprv vždy analyzujeme existujúce riešenie a navrhneme postup optimalizácie alebo ďalšieho vývoja. Vyberáme hardvér, ktorý umožňuje budúce rozšírenie, ktoré sa vo väčšine prípadov časom uskutoční. Okrem toho vám poradíme s výberom vhodnej virtualizačnej platformy a vypracujeme plán presunu existujúcich systémov.

Dodanie a implementácia

Vykonáme zapojenie a inštaláciu serverov vrátane pripojenia k úložisku dát. Nainštalujeme potrebný softvér alebo virtualizačné riešenia, ktoré zahŕňajú konfiguráciu vysokej dostupnosti (HA, Cluster atď.). Nakoniec optimalizujeme sieťovú infraštruktúru a navrhneme vhodný postup zálohovania a obnovy po havárii.

Podpora po implementácii

Po kompletnom uvedení do prevádzky zabezpečíme správu a prípadný rozvoj riešenia, ktorý zahŕňa pravidelné aktualizácie počas celého životného cyklu HW a SW. V prípade potreby zaškolíme váš technický personál a koncových používateľov.

Zistíte viac o našich produktoch a službách...

Nechte nás na seba kontaktovať, zavoláme Vám

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Potrebujete od nás nezáväznú ponuku služieb?

Napíšte nám, ktorá služba Vás zaujíma...

Kontaktujte nás