Kontaktné adresy spoločnosti

GiTy, a.s.
Mariánské náměstí 617/1
617 00 Brno – Komárov
Česká republika

IČ: 253 02 400
DIČ: CZ 253 02 400

Obchodní rejstřík –
Krajský soud v Brně, spis: B 2017

Telefon:
+420 545 129 111

Fax:
+420 545 129 361

Datová schránka:
7miceqb

e-mail:
info@gity.cz

GiTy, a.s.
Pankrác Prime Office Building
Lomnického 1742/2a
Praha 4-Nusle
140 00

IČ: 253 02 400
DIČ: CZ 253 02 400

Obchodní rejstřík –
Krajský soud v Brně, spis: B 2017

Telefon:
+420 266 025 111

Fax:
+420 274 781 252

Datová schránka:
7miceqb

e-mail:
praha@gity.cz

GiTy – Slovensko, a.s.
Jilemnického 8 
036 01 Martin
Slovenská republika

IČ: 36378143
DIČ: 2020119046
IČ DPH: SK2020119046

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka 10070/L

Telefon:
+421 905 800 857

e-mail:
info@gity.sk