WiFi4EU

Iniciativa WiFi4EU podporuje zavádění bezplatného wi-fi připojení pro občany a návštěvníky ve veřejných prostorách, jako jsou parky, náměstí, veřejné budovy, knihovny, zdravotní střediska nebo muzea v celé Evropě.

Obce mají díky této iniciativě možnost požádat o poukázku v hodnotě 15.000 EUR na financování instalace wi-fi sítě. Zařízení bezdrátové sítě musí být umístěno ve veřejných prostorách dané obce, které ještě nejsou vybaveny bezplatným wi-fi připojením (tzv. hotspotem).

Jak tato služba funguje

Pokud máte jasnou představu o spolupráci, vyplňte prosím tento podrobnější formulář, pomocí něhož můžete lépe specifikovat vaše potřeby a společně nám pomůže začít identifikovat připravenost vaší obce na realizaci projektu.

Iniciativy WiFi4EU se můžou zúčastnit obce nebo sdružení obcí (žádající jménem jednoho či více členů). Seznam způsobilých subjektů členské státy před každou výzvou k podávání žádostí aktualizují.

Jakmile obec poukázku získá, může instalovat hotspoty WiFi4EU na jakémkoli veřejném místě, které lze považovat za centrum veřejného života: radnice, veřejná knihovna, zdravotnické středisko, muzeum, náměstí, park atp.

Poukázka se vystavuje na pevnou částku,  z níž bude mít každá obec možnost financovat náklady na nákup wi-fi zařízení a jeho instalaci. Obec bude hradit náklady na internetové spojení a údržbu zařízení po dobu 3 let. K instalaci hotspotů (přístupových bodů bezdrátové sítě) za poukázku WiFi4EU musí obec vybrat veřejné prostory, které lze označit jako centra veřejného života. Obce mohou poukázku WiFi4EU využít k částečnému financování projektu vyšší hodnoty.

V případě zájmu o další informace, si o ně neváhejte napsat. Prosíme Vás tedy o vyplnění krátkého dotazníku a následně se Vám neprodleně ozveme a domluvíme se na dalším postupu, nejlépe při krátké osobní schůzce.

Přidělování poukázek

Při výběru obcí, kterým bude poukázka WiFi4EU přidělena, mají přednost ty, které zažádají dříve. Aby byla zajištěna zeměpisná vyváženost, bude mít každá zúčastněná země nárok na minimálně 15 poukázek. Maximální počet poukázek na jednu zemi je pak vyjádřen jako procentní podíl rozpočtu konkrétní výzvy.

Jak podat žádost

Iniciativa WiFi4EU bude realizována formou jednoduchého postupu s minimálním administrativním zatížením. Žádosti se budou podávat přes internet, platby budou poskytovány formou poukázek a požadavky na monitorování realizace nebudou zatěžující. Obce, které mají o získání poukázky zájem, se musí nejprve zaregistrovat na portálu WiFi4EU. Jakmile bude výzva zahájena, budou moci na portálu odeslat žádost.  Čím dříve žádost odešlete, tím větší šanci na úspěch budete mít. Pokud se vám nepodaří zaslat žádost včas v prvním kole, můžete zkusit štěstí v následujících výzvách.

Jak podepsat dohodu s EU

Pokud jste byli úspěšní při žádosti o získání dotačního voucheru v projektu WiFi4EU, jistě vám přijde vhod několik rad, jak postupovat při realizaci projektu tak, aby v průběhu realizace nedošlo k jakýmkoli problémům a čerpání přidělené dotace proběhlo bez problémů a jakýchkoli komplikací v budoucnu.

Pokud jste byli vyrozuměni o získání dotace, musíte se nejprve přihlásit pomocí vašich přístupových údajů (e-mailu a hesla) na portál http://wifi4eu.eu a podepsat elektronicky Dohodu o grantu v rámci nástroje pro propojení Evropy – WiFi4EU.

Podle výše uvedené Dohody o grantu si vaše obec jako příjemce dotace musí zvolit jako zhotovitele některou ze společností zaregistrovaných na portále wifi4eu.eu, přičemž všichni příjemci, kteří jsou v postavení veřejných zadavatelů, musí dodržovat při výběru zhotovitele pravidla pro zadávání veřejných zakázek podle Zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Pro transparentní výběrové řízení budete potřebovat detailní zadávací dokumentaci. Chyby při výběru zhotovitele mohou vést k povinnosti vrácení finančních prostředků nebo i k pokutě. Abyste se vyhnuli případným budoucím problémům, nabízíme vám zhotovení projektové dokumentace (včetně technických podmínek splňujících požadavky dotačního projektu), která bude přílohou vaší zadávací dokumentace.

Zjistěte více o našich produktech a službách...

Nechte nás na sebe kontaktovat, zavoláme Vám

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Potřebujete od nás nezávaznou nabídku služeb?

Napište nám, která služba Vás zajímá...

Kontaktujte nás