Chytré měření teploty v davu

Prevence je lepší než léčba

Řešení Feevr je rychlý a efektivní systém založený na umělé inteligenci (AI) pro screening a detekci jedinců se zvýšenou teplotou v davu.

Řešení umožňuje uživateli identifikovat jednotlivce s horečkou účinně a efektivně. Horečka je vždy indikujícím příznakem infekčního onemocnění, a to nejen v případě COVID19 (Coronavirus). Feevr měří teplotu bezdotykově a vzdáleně, což zásadně omezuje riziko možnosti šíření infekce.

Feevr je uživatelsky přívětivý a lze jej nastavit během několika minut jako pevné nebo mobilní řešení.

Jak to funguje?

Feevr umožňuje uživateli identifikovat jednotlivce s možnou horečkou rychle a efektivně, bez přímého kontaktu s tělem potencionálně nakaženého, což minimalizuje riziko křížové kontaminace infekčními chorobami.

Systém detekce v davu

Efektivně, účinně, a hlavně rychle identifikuje v davu jedince s horečkou podle hodnoty nastavitelného prahu

Diskrétně izoluje podezřelého jedince

Pro sekundární screening k potvrzení nebo odmítnutí vstupu, snižuje prodlevy a výrazně napomáhá plynulému provozu.

Okamžitá identifikace s výstražným signálem při spuštění

Náš systém je navržen pro diskrétní, ale přesto efektivní signalizaci provoznímu personálu, v těch situacích když je potřeba reagovat.

Snapshot funkce termického obrazu

Zachycuje a varuje automaticky, když teplota jedince dosáhne nebo dokonce překročí nastavenou prahovou hodnotu.

Pokud FEEVR detekuje jedince s vysokou nebo abnormální teplotou, bude zachycen na obrazovce. Varování bude spuštěno diskrétně, aby informovalo ostrahu, která může potenciálního infikovaného jedince směrovat k další lékařské prohlídce.

Co je Feevr?

Feevr, vyvinutý americkou společností X.Labs, je rychlý a efektivní systém založený na umělé inteligenci (AI) pro screening a detekci jedinců se zvýšenou teplotou. Řešení umožňuje uživateli identifikovat jednotlivce s horečkou rychle a efektivně. Zvýšená teplota je téměř vždy klíčovým ukazatelem infekčního onemocnění, jako je COVID19 (Coronavirus). Feevr je bezdotykový systém, který zabraňuje možnosti křížové infekce.

Díky použití kamery na bázi termovize a mobilní aplikace založené na umělé inteligenci integrované se zařízením Android, řešení Feevr automaticky upozorní, když teplota naskenovaného jedince překročí předem stanovený práh, což umožňuje okamžitý zásah.

Schopnost rychle identifikovat jednotlivce s vyšší tělesnou teplotou je klíčem k identifikaci a izolaci potenciálních podezřelých pro účely kontroly infekce.

Jak přesný je Feevr?

Feevr poskytuje orientační teplotu možné horečky měřením teploty kůže na čele pomocí tepelného zobrazování. To umožňuje uživateli identifikovat možnou zvýšenou teplotu u jedince a předvybrat potencionálně nemocné pro proces sekundárního screeningu. Během testování byly zjištěny odchylky při měření teploty zařízením Feevr v rozmezí do 0,2° C od teplotní pistole schválené americkým úřadem pro kontrolu léčiv FDA.

Jak se Feevr liší od jiných tepelných zařízení?

Feevr má proprietární algoritmus detekce obličeje AI, který detekuje a izoluje čelo jednotlivce, které překrývá tepelnou detekci, aby identifikovalo orientační teplotu pro detekci možné horečky.

Jiná tepelná zařízení poskytují pouze tepelný obraz a nezaznamenávají ani nevarují před skutečně zvýšenou teplotou jedince.

Zjistíte tělesnou teplotu nebo teplotu kůže?

Feevr rozpoznává tepelné vlny vycházející ze spánkové cévy, která vede těsně pod kůži a když se teplota těla zvyšuje, zvyšuje se samozřejmě i teplota povrchu čela. Normální teplotní rozsah čela je přibližně mezi 33,7° C a 37,3° C.

Zařízení Feevr upozorní uživatele, když teplota kůže na čele překročí 36,9° C. Existuje několik proměnných, které by mohly ovlivnit přesnost měření povrchové teploty kůže, jako např. vystavení přímému slunečnímu záření.

Je identifikovaná osoba 100% nemocná?

  1. Feevr se používá pouze k provedení předběžného skenování.
  2. Feevr poskytuje pouze teplotu kůže na čele.
  3. Feevr nedokáže detekovat vnitřní teplotu těla, představuje však referenční úroveň a umožňuje uživateli efektivně a přitom rychle vybrat v davu osoby se zvýšenou teplotou.
  4. Feevr není zdravotnickým prostředkem a není určen pro diagnózy ani klinická měření

Je to ruční zařízení?

Feevr zahrnuje telefon Android a tepelný hardware. V ideálním případě je zařízení namontováno na dodávaném stativu, aby bylo možné využít pevné pozice pro skenovací zařízení. Je však možné skenovat lidi ručně pouze pomocí zařízení Feevr.

Funguje Feevr venku?

Ano, ale optimálně funguje při stabilních teplotách vzduchu, ideálně v uzavřeném prostředí.

Co získám s nákupem?

Balení Feevr zahrnuje:

  • Smartphone Android
  • Obal na telefon Feevr Case
  • Termovizní kamera
  • Stativ
  • Volitelné brýle Vuzix

Jak funguje aplikace Feevr?

Feevr je velmi uživatelsky přívětivý. Mobilní aplikace založená na umělé inteligenci kombinovaná s tepelným hardwarem se zaměřuje pouze na obličejovou oblast osoby, zejména na čelo a ignoruje jiné teploty v zorném poli, aby co nejlépe detekovala orientační tělesnou teplotu sledovaných osob.

Je Feevr hardware nebo software?

Obojí. Poskytujeme hardwarovou platformu, která se skládá ze zařízení Android a termovizní kamery, uzavřené v pouzdře. Mobilní aplikace Feevr se napojí na termovizní kameru a umožňuje tak uživateli začít skenovat jednotlivce z hlediska zvýšené teploty.

Jak zjistím, zda má někdo horečku?

Pokud má osoba teplotu nad výchozím limitem 36,9° C, zobrazí se vizuální výstraha a zobrazí se snímek obrazovky výstrahy a uloží se do zařízení. Obdélník kolem obličeje také zčervená.

Související služby

Zjistěte více o našich produktech a službách...

Nechte nás na sebe kontaktovat, zavoláme Vám

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Potřebujete od nás nezávaznou nabídku služeb?

Napište nám, která služba Vás zajímá...

Kontaktujte nás