Kybernetická
bezpečnost

Zabezpečení vaší síťové infrastruktury dle §5 odst. 3 Zákona o kybernetické bezpečnosti

Poskytujeme technická řešení dle §5 odst. 3 Zákona o kybernetické bezpečnosti. Zabezpečíme tak vaši síťovou infrastrukturu před možnými vnějšími i vnitřními útoky, což zahrnuje také nežádoucí sledování. Zjistíme aktuální stav, poradíme vhodné řešení, a to následně implementujeme.

Napište nám Zavolejte nám
+420 545 129 111
 

Proč řešit kybernetickou bezpěčnost?

  • Pokryjeme všechna technická opatření dle §5 odst. 3 Zákona o kybernetické bezpečnosti
  • Získáte řešení pro kritickou informační infrastrukturu a významné informační systémy
  • Poskytujeme komplexní poradenské služby v oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních technologií jako součást našich služeb

Pro koho je služba určená?

  • Pro majitele informační infrastruktury, která spadá svým hodnocením pod působnost Zákona o kybernetické bezpečnosti
  • Pro všechny, kterým není lhostejná bezpečnost vlastních dat

Technické vlastnosti

Jste připraveni na splnění podmínek Zákona o kybernetické bezpečnosti? Máte jistotu, že si někdo neprohlíží vaše důvěrné informace?

Naše služby v oblasti kybernetické bezpečnosti zahrnují úvodní informační audit, jehož cílem je analýza aktuálního stavu bezpečnosti infrastruktury. Na základě výsledků auditu pak přistoupíme k dalším krokům, které zahrnují integraci monitoringu, reporting, implementaci prvků aktivní bezpečnosti pro ochranu jak komunikační infrastruktury sítě, tak samotných serverů a stanic.

Technická řešení dle §5 odst. 3 Zákona o kybernetické bezpečnosti

Jste-li vlastníkem informační infrastruktury, která spadá svým hodnocením pod působnost zákona o kybernetické bezpečnosti navrhneme a implementujeme řešení technických opatření dle § 5 odstavce 3 Zákona o kybernetické bezpečnosti.

a) Fyzická bezpečnost
Zabezpečíme vaše budovy, datová centra i běžné kanceláře proti neoprávněnému vstupu do vymezených prostor. Navrhneme nezbytná opatření k zamezení poškození vymezených prostor.

b) Nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí
Rozhraní vnější komunikační sítě zabezpečíme segmentací do demilitarizovaných zón, nastavením přesných komunikačních pravidel a blokováním nežádoucího provozu.

c) Nástroj pro ověřování identity uživatelů
Zajistíme, že uživatelé i administrátoři budou jednoznačně identifikováni a ověřeni před zahájením jakékoliv jejich aktivity v síti. Navrhneme pravidla pro bezpečný přístup k síti.

d) Nástroj pro řízení přístupových oprávnění
Navrhneme systém, který zajistí řízení přístupu k jednotlivým aplikacím a datům včetně úrovně oprávnění.

e) Nástroj pro ochranu před škodlivým kódem
Ochráníme Vaše informační systémy, síť i koncové stanice před útoky působením škodlivého kódu pomocí antivirových systémů v celém řetězci komunikační infrastruktury.

f) Nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů
Zajistíme, že veškeré činnosti administrátorů budou správně zaznamenány a to zejména přihlášení a odhlášení a činnosti vedoucí ke změně přístupových oprávnění.

g) Nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí
Pomocí externích sond, sensorů na serverech informační infrastruktury a síťových prvcích komunikační infrastruktury zajistíme včasnou detekci nežádoucí komunikace. Učiníme Vaše komunikační prostředí aktivním proti útočníkům. Nasazením nástrojů proaktivní bezpečnosti umožníme automatickou reakci.

h) Nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí
Všechny bezpečnostní události, nasbírané v síti centralizujeme do jednotného sytému, který bude nepřetržitě vyhodnocovat kybernetické bezpečnostní události s cílem identifikace kybernetických bezpečnostních incidentů, včetně včasného varování všech bezpečnostních rolí.

i) Aplikační bezpečnost
Zabezpečíme trvalou ochranu aplikací dostupných z vnější sítě před neoprávněnou činností. Zajistíme trvalou ochranu transakcí před jejich nedokončením, neautorizovanou změnou datového obsahu, duplikováním, opakováním i kompromitací.

j) Kryptografické prostředky
V souladu s bezpečnostními potřebami zajistíme ochranu důvěrnosti a integrity předávaných nebo ukládaných dat a prokázání odpovědnosti za provedené činnosti. Zavedeme systém pro používání kryptografických prostředků a systém správy klíčů.

k) Nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací
V případě potřeby navrhneme redundantní řešení jednotlivých technických opatření a navrhneme příslušná SLA pro zajištění náhradních technických řešení.

l) Bezpečnost průmyslových a řídicích systémů.
Navrhneme ochranu průmyslových a řídicích systémů omezením fyzického přístupu, omezením propojení a vzdáleného přístupu. Ochráníme technická aktiva průmyslových systémů před využitím známých zranitelností.

Mohlo by Vás také zajímat

 

Služby servisní a technické podpory

Služby servisní a technické podpory

Poskytujeme zákazníkům služby efektivní správy komunikací, jejichž přínosem je úspora investičních i provozních nákladů.

Detail služby
 

Implementace síťových prostředků

Implementace síťových prostředků

Navrhneme a vybudujeme spolehlivou profesionální síť včetně kompletního síťového prostředí pro optimální provoz vašich aplikací.

Detail služby
 

Instalace pasivní části sítí LAN

Instalace pasivní části sítí LAN

Navrhneme pro vás vhodnou síť včetně realizace, koordinace stavby a dodávky vhodné strukturované či optické kabeláže.

Detail služby

Mějte přehled o našich novinkách a akcích

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru